Positionsbaserad varning

UMS - an Everbridge Company' s Location Based Alert System (LBAS) är en teknologi som gör det möjligt att snabbt och effektivt varna människor som befinner sig inom ett angivet geografisk område.

LBAS identifierar alla mobiltelefoner inom ett definierat område med hjälp av positionsinformation från mobilnätet. Med hjälp av flertalet teknologier såsom avancerade SMS, app-meddelanden och Cell Broadcast blir dynamiska meddelanden i realtid möjliga genom UMS - an Everbridge Company' s LBAS.

Avancerad-SMS
Avancerad SMS är UMS - an Everbridge Company' s patenterade positionsbaserade SMS-kanal, som kan nå ut till samtliga mobilabonnenter inom ett angivet geografiskt område. Detta inkluderar också besökande från andra länder (turister) och folk som reser till andra länder. Positionsbaserad varning med Avancerad SMS ger myndigheterna möjlighet att visualisera befolkningstätheten, sändningen och det totala antalet människor (inklusive nationalitet) inom ett område i realtid.
Den här teknologin verkar genom en integration med UMS - an Everbridge Company' s LBAS-lösning med komponenter från telefonoperatörerna. UMS - an Everbridge Company' s LBAS värnar om den personliga integriteten. Detaljer om plats sparas eller exponeras inte på något sätt. Den information som alstras stannar innanför operatörernas nätverk. LBAS-komponenten räknar ut vilka basstationer som täcker det specifika området samt hittar de mobiltelefoner vars signal finns inom dessa basstationer och sänder varningen via SMS till telefonerna. LBAS använder avancerad lastbalansering och algoritmer för att få snabbast möjliga flöde av meddelanden utan att överbelasta nätet.

Cell Broadcast
UMS - an Everbridge Company's Cell Broadcast levererar rena envägs-textmeddelanden och binärt innehåll till CB-aktiverade telefoner och enheter inom ett angivit område. Teknologin gör det möjligt för systemet att nå miljoner inom loppet av några sekunder. Ett CBS-meddelande som skickas till ett visst område kommer att nå alla mobiltelefoner som är konfigurerade att ta emot CBS-meddelanden.

App-meddelanden
Positionsbaserade app-meddelanden kan skickas till invånare som har UMS - an Everbridge Company' s app installerad på sina mobiltelefoner. Minimal information om enheten (som skyddas av anonymt enhets-ID) ges till UMS - an Everbridge Company' s servrar. UMS - an Everbridge Company Alert använder push-notiser levererade av Google/Apple för att varna enheterna vid eventuella händelser. Om enheten befinner sig inom det berörda området som skall varnas får den meddelandet.

Mottagare: Ej identifierbara för avsändaren (enbart antalet mobiltelefoner inom det definierade området är synliga i realtid).

Kanaler:

SMS_blue_frameSmartphone_blue_frame

Dela artikel:

Läs mer om: