Varningskanaler

Ju fler kanaler som används vid varning till befolkningen, desto bättre! Olika befolkningsgrupper kräver olika kanaler; sociala medier är generellt effektivare för att nå den yngre generationen, medan den äldre generationen föredrar mer traditionella kanaler, exempelvis talmeddelande.

Varning via mobilapp är effektivt i stadsmiljöer, med bra internetförbindelse, medan SMS lämpar sig bättre på landsbygden och mer avlägsna platser.

UMS - an Everbridge Company's varningslösningar har möjlighet att nå ut till ett flertal kanaler på samma gång, för bästa effekt. Detta säkerställer inte bara en snabb, effektiv och säker varningsprocess, utan ger även räddingspersonal en mer nyanserad respons och överblick.

Voice_blue_frameTalmeddelande
Talmeddelande är en väldigt viktig kanal för varningsmeddelanden. Kanalen skapar omedelbar uppmärksamhet och hanterar respons via DTFM (knappval) i realtid. Talmeddelande kan skickas ut till olika enheter; fasttelefoner, mobiltelefoner och till vissa typer av personsökare.

Twitter_blue_frameSociala medier
UMS - an Everbridge Company's varningslösningar gör det möjligt att upprätta flera användarkonton som kan knytas till en organisations olika profiler på sociala medier, exempelvis Facebook och Twitter. Användarna kan uppdatera sina sociala medier på flera olika språk, samt bifoga bilder och videos på händelser.

Radio_blue_frameRadio
Radio är ett viktig kanal för att kunna varna många personer samtidigt på kort tid. UMS - an Everbridge Company's lösningar kan enkelt integreras mot ett flertal radiostationer via Internet Protocol och är betydelsefullt för att nå olika delar av befolkningen.

SMS_blue_frameSMS
Systemanvändaren kan markera ett område på kartan och skicka SMS-varningar till användare med mobilnummer registrerade i det markerade området. Systemet stödjer även positionsbaserade SMS för att varna alla medborgare närvarande i ett område vid en given tidpunkt och på flera språk.

TV_blue_frameTV
Våra varningslösningar kan integreras mot en eller flera TV-kanaler och kan sända både textbaserade meddelanden, bilder, video ocu informationsgrafik på helskärm. På så vis kan informationen enkelt nå alla invånare. TV är ett kraftfullt medium för att få uppmärksamheten av tusentals människor samtidigt.

Email_blue_frameE-post
E-post fungerar som ett effektivt medium för att nå ut till folk på kontor och flitiga internetanvändare. E-post som skickas från UMS - an Everbridge Company's system har hög levereringsgrad och låg spamfrekvens, vilket gör detta till en effektiv kanal att nå ut via.

Smartphone_blue_frameMobilapp
UMS - an Everbridge Company, tillhandahåller en befolkningsvarnings-app som skickar ut meddelanden till smartphones på Android- och iOSplattformar. Det är en användarvänlig applikation som ger invånarna möjlighet att få meddelanden utifrån deras position och utifrån fördefinierade adresser.

Siren_blue_frameSirener och högtalare
I många delar av världen är fortfatande sirener och högtalare ett effektivt verktyg vid varning i nödsituationer. Våra system kan enkelt integreras med sireners och högtalares nätverk och kan snabbt ge exakt information och instruktioner för att hjälpa och vägleda de berörda delarna av befolkningen.

Tetra_radiowawe_blue_frameTETRA
UMS - an Everbridge Company, har integration med flera Tetra-nät och har stöd för SDS, call out, röstmeddelanden, status/respons och gruppmeddelanden i nätet.

CAP_blue_frameCommon Alert Protocol (CAP)
UMS - an Everbridge Company, har stöd för både CAP 1.1 och CAP 1.2 meddelandeprotokoll, vilket ger ett jämnt flöde mellan de olika komponenterna som behövs i en varningsprocess. Systemet kan ta emot CAP inputs och komponera CAP-varningar som sedan kan spridas till flera olika kanaler.

Dela artikel: