UMS Solutions presentasjon

Reaching people when it matters most

UMS levererar lösningar för kommunikation med invånare och befolkningsvarning för folks säkerhet, bekvämlighet och välfärd. Vår expertis ligger i att nå människor när kriser inträffar och öka säkerheten med leveranssäkra och effektiva aviseringar. Våra lösningar gör det möjligt att hjälpa krisledningar, offentliga organ och företag nå invånare snabbt, vid kritiska händelser. Vi använder avancerad positionsbaserad teknologi och analytiska verktyg för att förnya kommunikationsmöjligheter och för att öka människors livskvalitet. UMS helps its customers reach people when it matters most.

Dela artikel: